Blogger

Translate This Blog

2010年3月30日星期二

胡美儀練氣功邪靈附身見證
如看不到,可試試這LINK:
http://www.tudou.com/programs/view/1uwbdwYUVHQ/

很欣賞胡美儀坦率的分享,非常震撼。

2 則留言:

  1. 真正修行人打坐必先結界,佢跟錯人學,所以中途被靈體影響,並唔係原來宗教或氣功有問題,只係佢方法錯左

    回覆刪除

Stat Counter


View My Stats

搜尋此網誌